Malujemy obrazek rzadkim klejem rozprowadzając go pędzlem. Posypujemy kartkę cukrem – najwięcej tam gdzie znajduje się klej. Resztę cukru zsypujemy z kartki. Rozpuszczamy farbę wodą i moczymy w niej pędzel. Lekko dotykamy cukru pędzlem, tak aby nasiąkł farbą. Zostawiamy do wyschnięcia. Cukier trochę się rozpuści i utworzy twardą warstwę.

Materiały:

Narzędzia:

  • pędzel

Malowanie na cukrze

Malowanie cukrem