Na dolnej części ofertówki rysujemy linię (tak aby otrzymać kawałek z dwoma połączonymi i dwoma rozłączonymi krawędziami). Kawałek ten powinien mieć szerokość około 4,5 cm. Na kartce z bloku technicznego rysujemy ramkę do zakładki – 2 połączone ze sobą prostokąty o wymiarach 5,5 cm x 24 cm plus wzdłuż dłuższej oraz wzdłuż połowy krótszej krawędzi naddatek o szerokości 5 mm. Następnie wewnątrz prostokątów rysujemy mniejsze – 1 cm od pionowej i górnej poziomej krawędzi oraz 1,5 cm od dolnej poziomej krawędzi – będą to „okienka”. Wycinamy całość wzdłuż zewnętrznych linii oraz wzdłuż wewnętrznych  tworzących „okienka”. Ścinamy pod skosem wierzchołki naddatków. Przesuwamy tępą stroną nożyczek wzdłuż linii zgięcia i zaginamy ramkę.

Za pomocą zszywacza łączymy krótsze krawędzie wyciętego na początku kawałka plastikowej ofertówki, następnie do środka wrzucamy konfetti i zamykamy całość łącząc brzegi zszywaczem. Jedną stronę ramki zakładki smarujemy klejem, umieszczamy w środku przygotowaną folię z konfetti i zaklejamy całość. Na dole zakładki (tam gdzie kartka ma 1,5cm) robimy 4 dziurki za pomocą dziurkacza. Przeciągamy przez nie wstążki i zawiązujemy. Zakładka do książki jest gotowa.

Materiały:

  • kolorowe konfetti
  • ofertówka na dokumenty (sztywna)
  • 4 kolorowe wstążki
  • kartka kolorowego papieru technicznego
  • klej

Narzędzia:

  • ołówek
  • linijka
  • dziurkacz
  • nożyczki

Zakładka do książki

Zakładka do książki - pomysł