Końce pasków nacinamy pod kątem. Obydwa w tą samą stronę. Paski składamy na pół. Pierwszy pasek nakładamy na drugi w taki sposób, aby miejsce zgięcia jednego paska znajdowało się przy krawędzi drugiego. W ten sam sposób dodajemy trzeci i czwarty pasek. Końce czwartego paska umieszczamy pomiędzy złożonym pierwszym paskiem. Wyrównujemy całość przybliżając paski do siebie. 

Wierzchni pasek po prawej stronie składamy na lewo. Następnie wierzchni pasek na dole składamy do góry. Wierzchni pasek po prawej stronie składamy na prawo. Na końcu wierzchni górny pasek składamy w dół i przekładamy go pod pierwszym złożonym paskiem. Dolny prawy pasek składamy pod spodem w prawo, a następnie na wierzchu do góry. Składamy umieszczając paski jeden na drugim. Koniec paska przeciągamy pod pierwszym poziomym paskiem  Odwracamy o 90 stopni w lewo. Tak samo składamy kolejny pasek.

Po złożeniu wszystkich pasków odwracamy całość wierzchem do spodu i powtarzamy te same czynności z wierzchnim prawym paskiem. Teraz wszystkie paski wychodzą jakby ze środka. Prawy pasek odginamy w lewo, a następnie składamy go w dół tworząc ukośne zgięcie. Odginamy pasek w prawo. Obracamy o 90 stopni i kolejny prawy pasek zaginamy w lewo, składamy w dół i znów  odginamy w prawo. Powtarzamy czynności ze wszystkimi paskami.

Układamy paski w taki sposób, aby stały. Dolny pasek umieszczamy wewnątrz środkowej kieszonki po  lewej stronie. Jego koniec powinien pojawić się przy wierzchołku. Ciągniemy za pasek, aby utworzyć szpiczasty rożek. Należy zwrócić uwagę, aby ukośne nacięcie na końcu paska znajdowało się po zewnętrznej stronie – tzn. gdy chwycimy pasek odwracamy go w lewo. Powtarzamy czynności z kolejnymi paskami. Wystające końce pasków przycinamy równo z krawędzią wierzchołka. Trzeba to robić ostrożnie, aby nie przeciąć wierzchołka. To samo powtarzamy po drugiej stronie. 

Na końcu nitki wiążemy supeł. Przebijamy igłę przez środek i około 5 cm powyżej wiążemy drugi supeł. Resztę odcinamy. W ten sposób powstała zawieszka. Gwiazda Froebla jest gotowa.

Materiały:

  • 4 paski papieru o długości kartki A4 i szerokości 1 cm
  • nitka 

Narzędzia:

  • nożyczki
  • igła

Gwiazdka na choinkę