Z każdego koloru bibuły odcinamy po jednym plastrze o szerokości około 3 cm. Koniec jednego paska smarujemy klejem i przyklejamy prostopadle do niego koniec drugiego paska bibuły. Otrzymamy dwa paski – jeden pionowo, drugi poziomo. Przekładamy paski na przemian np. jeżeli ten pod spodem jest pionowo, a ten na wierzchu poziomo, to najpierw przekładamy ten, który jest pod spodem, czyli wykonujemy złożenie w górę (lub z dół). Teraz ten, który był na wierzchu jest pod spodem więc to jego składamy, czyli wykonujemy złożenie w prawo (lub w lewo). Kontynuujemy składanie bibuły do końca i tak jak na początku końce sklejamy ze sobą. Jeżeli chcemy zrobić dłuższy łańcuch, to zamiast sklejać końce bibuły, doklejamy kolejne paski i dalej składamy.

Materiały:

  • 2 bibuły w różnych kolorach
  • klej

Narzędzia:

  • nożyczki

Prosty łańcuch na choinkę z bibuły