Moczymy kredę w wodzie, tak długo by dobrze nasiąkła wodą. Na czarnej (lub innej, ale ciemnej) kartce rysujemy obrazek wykorzystując wszystkie dostępne kolory kredy. Staramy się robić to w miarę szybko, żeby kreda, którą rysujemy była cały czas mokra. Jeżeli wyschnie to ponownie moczymy ją w wodzie. Pokrywamy jak największą powierzchnię kartki. Po zakończeniu rysowania odkładamy obrazek do wyschnięcia. Kolory staną się jaśniejsze. 

Materiały:

  • czarna kartka techniczna A4 (może być inny kolor, ale ciemny)
  • pojemnik z wodą

Narzędzia:

  • kreda kolorowa

Rysowanie mokrą kredą