Na kartki nanosimy szablon do wycięcia. Wycinamy tnąc po pełnych liniach. Prostokąty składamy na pół według dłuższych brzegów. Tępą krawędzią nożyczek przesuwamy po przerywanych liniach pomagając sobie linijką. Wszystkie zgięcia wykonujemy do wewnątrz. Ostatni zagięty kawałek z każdego boku smarujemy od zewnątrz klejem. Składamy pudełko/ramkę zaczynając od górnej o dolnej części. Następnie składamy prawą i lewą część. Górny i dolny róg  złożonych części smarujemy klejem i umieszczamy je odpowiednio wewnątrz górnej i dolnej części pudełka/ramki. Gdy obie ramki będą gotowe zestawiamy je ze sobą w taki sposób, żeby puste miejsce było wewnątrz. 

Wycinamy dwa prostokąty o szer. 2 cm i dł. ok. 3 cm, a także 8 małych kół. Do dłuższego boku przyklejamy prostokąty, tak aby utworzone na nich zagięcie znajdowało się w miejscu łączenia. Następnie do prostokątów przyklejamy po 4 kółka i pudełko/ramka gotowe.

Schemat:

  • Długości boków podane w szablonie mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb oraz wielkości kartki (A4 lub A3). Trzeba zwrócić uwagę na wartości maksymalne. 
  • Dla odcinka „a” wartość maksymalna to 3 cm, jednak tylko wtedy gdy „b” oraz „e” są bez zmian. 
  • Dla odcinków „b” oraz „c”  wartości maksymalne to odpowiednio 19,5 cm oraz 27,5 cm pod warunkiem, że  „a” jest bez zmian. 
  • Odcinki „b” oraz „c” mogą być równe, otrzymamy wtedy kwadratowe pudełko.

Schemat pudełka

Materiały:

  • kartka techniczna A4
  • kartka techniczna A3
  • klej

Narzędzia:

  • nożyczki
  • linijka

Pudełko z papieru

Pudełko z papieru