Wycinamy szeroki pas z brązowej kartki i składamy według instrukcji obrazkowej (na schemacie podane są wymiary sfotografowanej szopki, ale mogą być one inne, dopasowane np. do wysokości figurek). Doklejamy podstawę, którą wzmacniamy dodatkowym prostokątem z tektury. Przystępujemy do wykonania żłóbka i postaci. Jezusek: z tektury wycinamy kształt przypominający półkole, składamy z dwóch stron tworząc becik, doklejamy pestkę z dyni i aureolę. Na głowie rysujemy szczegóły twarzy. Żłóbek: z tektury wycinamy trzy jednakowe prostokąty, dwa z nich składamy na pół wzdłuż dłuższej krawędzi i naklejamy na trzeci prostokąt. Trzeci prostokąt tylko lekko odchylamy i na nim układamy sianko i Dzieciątko. Maryja i Józef: wycinamy po skosie pas z tektury falistej i skręcamy go zaczynając od dłuższej krawędzi, koniec sklejamy. Na pestkach z dyni rysujemy szczegóły twarzy, wycinamy okrągłe aureole. Głowy mocujemy na dodatkowym pasku z tektury, pasek posmarowany klejem wsuwamy do zwiniętej tektury. Doklejamy laskę. Owieczki: zwijamy biały pasek z tektury, koniec zaginamy. Na pestce z dyni rysujemy pisakiem oczy i pyszczek. Wycinamy wąski pasek z brązowej tektury i zwijamy rogi. Elementy łączymy klejem. Na dachu szopki doklejamy gwiazdę.

Materiały:

  • brązowa kartka z bloku technicznego
  • nożyczki
  • klej magic
  • kolorowa tektura falista
  • pestki z dyni
  • cienkopis
  • żółta kartka z bloku technicznego
  • tektura z okładki bloku
  • siano

Szopka bożonarodzeniowa z tektury

Szopka bożonarodzeniowa z tektury

Szopka bożonarodzeniowa z tektury

szopka

Maryja z tektury

Józef z tektury

Żłóbek z tektury